JavaScript UDF'er i Azure Stream Analytics

Udgivet den 11. april 2018

Ved hjælp af Azure Stream Analytics kan kunderne kombinere styrken ved JavaScript med enkeltheden og gennemtrængenheden ved SQL.

Historisk set lader Stream Analytics udviklerne udtrykke deres forespørgselslogik i realtid ved at anvende et simpelt SQL-lignende sprog. For at kunne understøtte mere udtrykt brugerdefineret kode og hjælpe kunderne med at implementere avancerede scenarier understøtter Stream Analytics nu brugerdefinerede funktioner (UDF'er) via JavaScript. Med denne funktion kan kunderne skrive deres brugerdefinerede kode i JavaScript og let aktivere den som en del af deres forespørgselbehandling af streams i realtid.

  • Azure Stream Analytics
  • Features