Gå til hovedindhold
FÅS NU

Offentligt tilgængelig: Azure CNI Overlay til Linux

Dato for publicering: 18 april, 2023

Azure CNI Overlay forenkler administration af klyngenoder og pods i et Azure Virtual Network-undernet (VNet). Noder placeres direkte i VNet-undernettet, mens pods henter IP-adresser fra en separat privat CIDR. Et overlejringsnetværk håndterer pod- og nodetrafik i klyngen. Nodens IP-adresse bruges til oversættelse af netværksadresser for at nå eksterne ressourcer.

Denne metode bevarer VNet-IP-adresser, hvilket gør det nemt for dig at skalere din klynge til større størrelser. Desuden kan den private CIDR genbruges i forskellige AKS-klynger, hvilket øger IP-pladsen for AKS-programmer i objektbeholdere betydeligt. 

Du kan få mere at vide ved at gå til: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/aks/azure-cni-overlay

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features