Gå til hovedindhold

Batch API til Blob Storage

Dato for publicering: 23 oktober, 2019

Den offentlige prøveversion af Batch API til Azure Blob Storage er nu tilgængelig og forenkler udviklingen af programmer, der foretager samtidige API-anmodninger til Blob Storage.  Batch API reducerer antallet af forbindelser, en klient skal åbne, administrere og distribuere anmodningerne til og hjælper med at forbedre programydeevnen. Med Blob Batch REST API kan flere API-kald integreres i en enkelt HTTP-anmodning. Hver enkelt underanmodning i en Batch-anmodning tælles som én transaktion. Desuden tælles Batch REST-anmodning som én transaktion. Det vil sige, at hvis du har et batch med 100 anmodninger, vil du i alt have 101 transaktioner.  Det svar, der returneres af serveren for en batchanmodning, indeholder resultaterne for hver enkelt underanmodning i batchet. Batchanmodningen og svaret anvender OData-specifikationen for batchbehandling.

I øjeblikket understøtter API to typer af underanmodninger: SetBlobTier til Block Blobs og DeleteBlob og der følger flere anmodninger. Denne API er tilgængelig fra version 2018-11-09. Desuden komplementeres Batch REST API af understøttelsen af SDK'er til .Net-, Java- og Python-klienter, og der følger flere SDK'er. Batch API er tilgængelig i forbindelse med Generel v2-standardlagerkonti for block-blobs. Den er dog endnu ikke tilgængelig til ADLS Gen2 (lagerkonti, der er aktiveret i forbindelse med hierarkisk navneområde). Batch API fungerer lige som enhver anden Storage REST API og understøtter alle eksisterende Storage-godkendelser og -autorisationsskemaer. Batchsletning udløser alle de hændelsesgitterabonnementer, der er registreret i forbindelse med sletning.

Vi ser frem til din feedback og er spændt på at høre om dine oplevelser. Send din feedback til azurestoragefeedback@microsoft.com.

  • Azure Blob Storage
  • SDK and Tools