Gå til hovedindhold
I PRØVEVERSION

Baggrund for Azure Sphere-lejerkonceptet

Dato for publicering: 10 maj, 2019

En Azure Sphere-lejer giver din organisation en sikker måde at administrere jeres Azure Sphere-enheder på eksternt, så de isoleres fra øvrige kunders enheder. Din organisation skal oprette en Azure Sphere-lejer og derefter gøre krav på hver enkelt af enhederne i den pågældende lejer, så du kan administrere disse enheder sikkert eksternt. 

Azure Sphere-lejeren er knyttet til organisationens Azure Active Directory-instans (Azure AD). Det er kun personer med en konto i det pågældende bibliotek, der kan administrere enheder i din Azure Sphere-lejer, og du kan begrænse adgangen yderligere til specifikke personer. Bemærk, at termen "lejer" nogle gange bruges i andre sammenhænge til at referere til en mappe, men her bruges termen "lejer" kun til at referere til Azure Sphere-lejeren. 

Du kan fastslå, om en Azure Sphere-lejer allerede er knyttet til din mappe ved at udstede følgende kommando i en Azure Sphere-udviklerkommandoprompt for din arbejds- eller skolekonto, hvis du bliver bedt om det: 

azsphere tenant list 

Hvis der ikke allerede findes en lejer, kan du oprette en. Der skal være knyttet en Azure Sphere-enhed til din computer, når du opretter en lejer. Angiv følgende kommando for at oprette en lejer. Log på din mappe, hvis du bliver bedt om det:  

azsphere tenant create –name <dit lejernavn> 

Hvis du inkluderer navnet i anførselstegn, er der ingen tegnbegrænsning, og det må også indeholde mellemrum eller andre specialtegn. 

De fleste organisationer har kun brug for én Azure Sphere-lejer. Store organisationer, der har uafhængige afdelinger, f.eks. forskellige brands eller geografisk uafhængige underorganisationer, kan have behov for at administrere enheder pr. afdeling. I sådanne organisationer kan overveje at oprette en separat Azure Sphere-lejer for hver enkelt afdeling.  

Hvis du er sikker på, at du vil oprette en ekstra lejer, skal du bruge indstillingen –force i forbindelse med lejeroprettelseskommandoen: 

  azsphere tenant create --name <dit andet lejernavn> --force 

Hver enkelt enhed kan kun bruges til at oprette en lejer én gang. Hvis den enhed, der er tilknyttet i øjeblikket, allerede er anvendt til dette formål, skal du tilknytte en ny enhed. 

Inden du kan fjernadministrere din tilknyttede enhed eller en hvilken som helst anden enhed, skal du gøre krav på den i din nyligt oprettede lejer: 

azsphere device claim 

Din lejer har derefter permanent ejerskab over denne enhed. Der er ikke andre, der kan kræve ejerskab over samme enhed. I øjeblikket er der ikke en måde, hvorpå ejerskabet kan overføres til en anden lejer. 

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af og krav på lejere samt fjernstyring af enheder i lejerdokumentationen

  • Azure Sphere
  • Features

Relaterede produkter