Gå til hovedindhold
FÅS NU

Opdatering til Azure Security Center – november

Dato for publicering: 26 november, 2018

Kort over netværk i Security Center er offentligt tilgængelig 

Det interaktive kort over netværk i Azure Security Center giver en grafisk oversigt med sikkerhedsoverlejringer, hvor du kan se anbefalinger til og indsigt i, hvordan du hærder dine netværksressourcer. Ved hjælp af kortet kan du se netværkstopologien for dine Azure-arbejdsbelastninger samt forbindelsen mellem dine virtuelle maskiner og undernet. Du kan analysere kortet ned til specifikke ressourcer og anbefalinger for disse ressourcer. Du kan finde flere oplysninger i Beskyt dine netværksressourcer i Azure Security Center

 

Opdateret sikkerhedspolitik 

Siden for sikkerhedspolitikken blev opdateret for at afspejle de indbyggede Azure Security Center-politikker, som er oprettet i Azure-politikker. Du kan se parametrene for hver af de politikker, der vurderes af Azure Security Center, og konfigurere eksisterende sikkerhedspolitikker, der gælder for det valgte omfang (abonnementer eller administrationsgrupper). 

 

Ændring af prismodellen 

Security Center-prismodellen er blevet ændret. Med Standard-niveauet i Security Center understøttes Azure-ressourcer som VM'er, apps og SQL-servere. Du kan finde flere oplysninger i Opgrader til Standard-niveauet i Security Center for at få øget sikkerhed

 

Opdatering af tilladelse for at få VM-adgang vha. JIT 

Der er en ny tilladelsesmodel for at få VM-adgang vha. JIT (just in time). For at gøre det muligt for kunderne at udrulle en RBAC-model af typen "færrest rettigheder" kræves det nu, at brugerne har læsetilladelse i Security Center for at få adgang til VM'er. Du kan finde flere oplysninger om den opdaterede tilladelsestilstand i Administrer adgang til virtuel maskine ved hjælp af just in time

 

Midlertidig ændring af tilpassede programkontrolelementer 

I forbindelse med tilpassede programkontrolelementer er tilstanden for gennemtvingelse af beskyttelse midlertidigt deaktiveret, mens det undersøges, om der er en programrettelse til et problem med en politik til gennemtvingelse. 

 

  • Security Center
  • Features
  • Services

Relaterede produkter