NYNÍ K DISPOZICI

Je k dispozici zřizování příchozích uživatelů z Workday do Azure AD

Datum publikování: 23 ledna, 2019

Bezpečně čerpejte bohatá data o pracovních identitách a organizaci obsažená ve Workday a automatizujte zřizování příchozích uživatelů v Active Directory a Azure AD. Eliminujte tak zastaralé scénáře používání prostých souborů a vlastních skriptů k synchronizaci dat o zaměstnancích. Implementujte komplexní správu životního cyklu identit pokrývající úplné spektrum scénářů náboru, přesunu a odchodu zaměstnanců pomocí Workday jako autoritativního zdroje dat.

Další informace

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

Související produkty