Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Aktualizace Azure Monitoru pro virtuální počítače (Preview) před vydáním všeobecně dostupné verze

Datum publikování: 15 října, 2019

Tým Azure Monitoru pro virtuální počítače je zaneprázdněn přípravami na vydání verze GA. Chtěli bychom se podělit o několik informací o chystaných změnách, ke kterým dojde před oznámením verze GA.

Aktualizace pro Azure Monitor pro virtuální počítače
V polovině listopadu vydáme novou verzi Azure Monitoru pro virtuální počítače. Noví zákazníci automaticky dostanou novou verzi, stávající zákazníci, kteří už Azure Monitor pro virtuální počítače používají, však budou vyzváni k upgradu. Pokyny pro provedení hromadného upgradu pro zákazníky s rozsáhlými nasazeními napříč několika pracovními prostory budou k dispozici v dokumentaci.

V rámci tohoto upgradu se datové sady výkonu Azure Monitoru pro virtuální počítače budou ukládat ve stejné tabulce InsightsMetrics, jakou používá Azure Monitor pro kontejnery. Díky tomu se vám usnadní dotazování těchto dvou datových sad. Kromě toho budeme moct uchovávat různorodější data, která jsme v dříve používané tabulce uchovávat nemohli. Zobrazení výkonu se také aktualizují, aby používala tuto novou tabulku.

Kromě toho se data, která byla uložená ve vlastních tabulkách protokolů ServiceMapComputer_CL a ServiceMapProcess_CL, ve službě Log Analytics přesunou do vyhrazených datových typů. Tyto nové tabulky budou mít název VMComputer a VMProcess. Tato aktualizace nám umožní lépe určit prioritu, jak rychle můžeme ingestovat data, a standardizuje schéma tabulek napříč všemi zákazníky.

Uvědomujeme si, že když požádáme stávající zákazníky o upgrade, způsobíme tím přerušení jejich pracovních postupů. Proto jsme se k tomuto kroku rozhodli teď ve veřejné verzi Preview, a ne až později ve verzi GA.

Převedení funkce sledování stavu do omezené veřejné verze Preview
Obdrželi jsme od zákazníků velké množství kvalitní zpětné vazby týkající se sady funkcí pro sledování stavu virtuálních počítačů. Tato funkce budí velký zájem a nadšení díky potenciálu podpory monitorování pracovních postupů. Plánujeme posloupnost změn, v rámci kterých přidáme funkce a budeme se zabývat obdrženou zpětnou vazbou. S ohledem na minimalizaci dopadu těchto změn na nové zákazníky převádíme tuto funkci do omezené veřejné verze Preview.

Stávající zákazníci budou i nadále mít přístup k funkci sledování stavu v rámci omezené veřejné verze Preview po přidání příznaku funkce do adresy URL, pro nové zákazníky však funkci sledování stavu nezpřístupníme.

Tento přechod začne v polovině října a měl by být dokončen do konce tohoto měsíce.

Souhrn
Prostřednictvím uvedených aktualizací Azure Monitoru pro virtuální počítače položíme základy pro převedení nabídky do verze GA. Naším cílem je oznámit verzi GA do konce roku.

Další informace týkající se plánování těchto změn najdete v naší dokumentaci onboardingu a častých otázkách ohledně vydání verze GA.
Pokud máte další otázky, které byste týmu chtěli položit, můžete se na nás obrátit.

  • Azure Monitor
  • Služba Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Service Fabric
  • Cloud Services
  • Features
  • Pricing & Offerings