Filtrování na základě analýzy hrozeb pro Azure Firewall je teď dostupné ve verzi Preview

Publikováno dne středa 6. března 2019

Filtrování na základě analýzy hrozeb pro Azure Firewall je teď dostupné ve verzi Preview. Přidáním informačního kanálu analýzy hrozeb mezi možnosti filtrování se rozšiřují možnosti upozorňování na provoz směřující z nebo do škodlivých IP adres nebo domén a odepírání takového provozu na základě dat získaných téměř v reálném čase z informačního kanálu analýzy hrozeb Microsoftu využívajícího Intelligent Security Graph, který používá řada služeb Azure i Microsoftu.

Kromě toho je teď dostupná i podpora značek služby, o kterou byl také velký zájem. Značka služby představuje skupinu předpon IP adres pro určité služby Microsoftu, jako jsou Azure SQL, Azure Key Vault nebo Azure Service Bus, a zjednodušuje vytváření pravidel sítě.

Další informace najdete tady:

  • Virtual Network
  • Azure Firewall
  • Virtual Machines
  • Features
  • Services