NYNÍ K DISPOZICI

Azure SQL Database – vynucení delegování podsítě pro spravované instance

Datum publikování: 01 dubna, 2020

Nasazení spravovaných instancí Azure SQL Database do nedelegovaných podsítí bude 1. května 2020 vyřazené. Od tohoto data budete moct nasadit spravované instance pouze do podsítí delegovaných poskytovateli prostředků Microsoft.Sql\managedInstance.

Přečtěte si, jak povolit delegování podsítě v podsítích spravovaných instancí.

Nasazení spravovaných instancí do prázdné podsítě

  • Pokud nasazujete spravované instance prostřednictvím webu Azure Portal, je už všechno pro vás nastavené.
  • Pokud nasazujete spravované instance pomocí PowerShellu, v této ukázce najdete nápovědu k přizpůsobení skriptů.
  • Pokud dáváte přednost používání šablon ARM, přečtěte si pokyny v tomto článku.

Nasazení spravovaných instancí do podsítě, která je už obsahuje

Pokud chcete delegovat podsíť, která už obsahuje spravovanou instanci, poskytovateli prostředků Microsoft.Sql\managedInstance, postupujte podle těchto pokynů.

Od 1. července 2020 budou všechny zbývající podsítě obsahující spravované instance automaticky delegované poskytovateli prostředků spravované instance.

  • Azure SQL Database
  • Management
  • Retirements

Související produkty