Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Pravidla instance prostředků pro přístup ke službě Azure Storage

Datum publikování: 06 září, 2022

Pravidla instance prostředků umožňují zabezpečené připojení ke službě Azure Storage povolením přístupu jenom ke konkrétním prostředkům vybraných služeb Azure.

Azure Storage poskytuje vrstvený model zabezpečení, který umožňuje zabezpečit a řídit přístup k účtu úložiště. Pravidla přístupu k síti můžete nakonfigurovat tak, aby omezila přístup k vašemu účtu úložiště z vybraných virtuálních sítí nebo rozsahů IP adres. Některé služby Azure pracují s infrastrukturou s více tenanty, takže prostředky těchto služeb nelze izolovat v rámci konkrétní virtuální sítě.

Pomocí pravidel instancí prostředků teď můžete nakonfigurovat účet úložiště tak, aby umožňoval přístup jenom z konkrétních instancí prostředků takovýchto služeb Azure. Azure Synapse například nabízí analytické funkce, které nelze nasadit do virtuální sítě. Pokud váš pracovní prostor Synapse používá takové funkce, můžete nakonfigurovat pravidlo instance prostředku na zabezpečeném účtu úložiště tak, aby umožňovalo pouze provoz z tohoto pracovního prostoru Synapse.

Instance prostředků musí být ve stejném tenantovi jako váš účet úložiště, ale můžou patřit do jakékoli skupiny prostředků nebo předplatného v tenantovi.

Další informace.

  • Účty úložiště
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Security

Související produkty