Přeskočit navigaci

Všeobecná dostupnost: Standard Load Balancer a standardní veřejná IP adresa ve službě Azure Government

Datum publikování: 28 ledna, 2019

Azure Standard Load Balancer a standardní veřejná IP adresa jsou teď obecně dostupné v oblastech cloudu Azure Government.

Standard Load Balancer nabízí odolnost a snadné použití všech vašich prostředků virtuálních počítačů v rámci virtuální sítě. Podporuje scénáře odchozího i příchozího přenosu, poskytuje nízkou latenci a vysokou propustnost a pro všechny aplikace TCP a UDP umožňuje škálování až na úrovni milionů toků. Pravidla vyrovnávání zatížení můžete používat se sondami stavu TCP/HTTP/HTTPS, pravidly vyrovnávání zatížení portů s vysokou dostupností pro síťová virtuální zařízení, příchozími pravidly NAT pro přesměrování portů a pravidly odchozích přenosů pro škálování a ladění odchozích připojení.

Další informace o službě Standard Load Balancer najdete v přehledu služby Standard Load Balancer.

Další informace o pravidlech odchozích přenosů najdete v přehledu pravidel odchozích přenosů.

Další informace o pravidlech vyrovnávání zatížení pro porty s vysokou dostupností najdete v přehledu portů s vysokou dostupností.
 

  • Vyrovnávání zatížení
  • Virtual Network
  • Microsoft Azure Portal
  • Features
  • Regions & Datacenters