NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Standard Load Balancer v cloudu Azure Čína

Datum publikování: 20 října, 2018

Služba Azure Standard Load Balancer je teď obecně dostupná v oblastech cloudu Azure Čína.  

Load Balancer úrovně Standard nabízí odolnost a snadné použití všech vašich prostředků virtuálních počítačů v rámci virtuální sítě. Podporuje scénáře odchozího i příchozího přenosu, poskytuje nízkou latenci a vysokou propustnost a pro všechny aplikace TCP a UDP umožňuje škálování až na úrovni milionů toků. Pravidla vyrovnávání zatížení můžete používat se sondami stavu TCP/HTTP/HTTPS, příchozími pravidly NAT pro přesměrování portů a pravidly odchozích přenosů pro škálování a ladění odchozích připojení.

Další informace o službě Standard Load Balancer najdete v přehledu tohoto nástroje.

Další informace o pravidlech odchozích přenosů najdete v přehledu pravidel odchozích přenosů.

Další informace o pravidlech vyrovnávání zatížení pro porty s vysokou dostupností najdete v přehledu portů s vysokou dostupností.

  • Load Balancer
  • Virtual Network
  • Microsoft Azure Portal
  • Features
  • Regions & Datacenters