Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Služba Spatial Operations pro Azure Maps je teď obecně dostupná

Datum publikování: 07 června, 2019

Služba Azure Maps Spatial Operations přebírá informace o poloze, průběžně je analyzuje a pomáhá tak informovat naše zákazníky o probíhajících událostech v čase a prostoru. Umožňuje tak analýzu téměř v reálném čase a prediktivní modelování událostí. Služba Spatial Operations zahrnuje následující služby:

Geofencing. Geografická zóna je „neviditelná zóna“ okolo konkrétní oblasti. Tyto „zóny“ existují v podobě souřadnic ve tvaru přizpůsobitelných mnohoúhelníků a je možné k nim přiřadit dočasná omezení, aby se tyto zóny vyhodnocovaly, pouze pokud je to důležité. Geografické zóny je navíc možné ukládat ve službě Azure Maps Data Service. Díky integraci se službou Azure Event Grid můžete vytvářet oznámení, kdykoli se změní pozice objektu vzhledem ke geografické zóně, včetně vstupu, opuštění nebo změny vzdálenosti od geografické zóny.

Rezerva. Vytvoří oblast okolo bodů, čar a mnohoúhelníků v dané vzdálenosti. Můžete definovat oblast v blízkosti elektrického vedení, která by měla zůstat bez porostu, nebo vytvořit rezervy tras ve správě vozového parku pro správu odchylek od tras.

Nejbližší bod. Vrátí nejbližší body mezi základním bodem a danou kolekcí bodů. Umožňuje rychle identifikovat nejbližší obchody nebo nabíjecí stanice nebo v mobilních scénářích identifikovat nejbližší zařízení.

Vzdušná vzdálenost. Vrátí vzdušnou (nejkratší) vzdálenost mezi dvěma body na povrchu koule. V kontextu služeb doručování pomocí dronů je možné toto rozhraní API použít k výpočtu vzdušné vzdálenosti mezi začátkem a cílem s ohledem na zakřivení Země, aby bylo možné optimalizovat provoz s využitím přesných odhadů času doručení.

Bod v mnohoúhelníku. Vrátí logickou hodnotu, která značí, jestli se určité místo nachází uvnitř dané sady souřadnic mnohoúhelníku nebo několika mnohoúhelníků. Pomocí rozhraní API pro zjištění bodu v mnohoúhelníku je například možné určit, jestli se dům na prodej nachází v preferované oblasti zákazníků.

Přečíst blog

  • Azure Maps
  • Features
  • Services

Související produkty