Přeskočit na hlavní obsah

Podpora a rozhraní REST API správy služeb se 1. listopadu 2021 vyřadí z provozu

Datum publikování: 28 února, 2020

Azure Resource Manager, naše cloudová infrastruktura nové generace, plně nahrazuje klasický model správy služeb. Následkem toho se rozhraní REST API správy služeb a podpora pro Service Bus, Relay a Event Hubs k 1. listopadu 2021 vyřadí z provozu.

Pokud chcete dál využívat Service Bus, Relay a Event Hubs, nejpozději do 1. listopadu 2021 přesuňte vaše rozhraní API do Resource Manageru. Doporučujeme provést tento přechod dříve, abyste mohli využívat dalších výhod Resource Manageru, mezi které patří seskupování prostředků a značky, zjednodušený proces nasazení a správy a podrobnější řízení přístupu s využitím řízení přístupu na základě rolí.

Jak mne to ovlivní?

Pokud do 1. listopadu 2021 nedokončíte migraci rozhraní REST API správy služeb na Azure Resource Manager, ve vašich aplikacích začne docházet k chybám a selháním.

Co bych měl(a) dělat?

Nejpozději do 1. listopadu 2021 migrujte rozhraní REST API správy služeb pro Service BusRelayEvent Hubs do Resource Manageru. Budete mít možnost využívat výhody pokročilých funkcí a vyhnete se přerušením služeb.

Další informace o migraci z rozhraní REST API ASM do rozhraní REST API Resource Manageru

  • Azure Resource Manager
  • Retirements

Související produkty