Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Stroj pravidel pro Azure Content Delivery Network je teď ve verzi Preview

Datum publikování: 06 května, 2019

Funkce stroje pravidel pro Azure Content Delivery Network jsou teď dostupné ve verzi Preview. Stroj pravidel umožňuje přizpůsobit chování služby Content Delivery Network pro jednotlivé požadavky HTTP a optimalizovat doručování obsahu koncovým uživatelům. Ve verzi Preview budete mít konkrétně tyto možnosti:

  • Přesměrování adres URL na základě podmínek shody, abyste měli jistotu, že se obsah vždy doručuje přes HTTPS, přesměrování požadavků do určitých zdrojů, aby se uživatelům doručil ten nejrelevantnější obsah, a další scénáře. 
  • Přepsání nastavení ukládání do mezipaměti na základě podmínek shody, abyste měli jistotu, že se váš obsah ukládá do mezipaměti a doručuje na základě uživatelských požadavků.
  • Úprava hlaviček požadavků a odpovědí na základě podmínek shody, aby se vaše požadavky přizpůsobily zdrojům a klientům. Můžete vytvářet nové hlavičky, aktualizovat ty stávající nebo odstraňovat nechtěné hlavičky u příchozích i odchozích datových přenosů. 

V blízké budoucnosti plánujeme uvést nové podmínky shody, akce a funkce.

Další informace

  • Content Delivery Network
  • Services

Související produkty