Přeskočit navigaci

Rezervace Azure: Nové prostředí a rozhraní API pro nákup rezervací

Datum publikování: 19 dubna, 2019

Představujeme nové uživatelské prostředí a rozhraní API pro nákup rezervací Azure. Teď můžete do košíku přidat několik produktů a koupit je společně na webu Azure Portal nebo můžete prostřednictvím rozhraní API pro rezervace koupit jednotlivé produkty.

Nové uživatelské rozhraní také zobrazuje nákupní doporučení pro velikosti virtuálních počítačů, které se konzistentně využívají posledních 30 dnů. Cílem je pomáhat s volbou správné velikosti virtuálních počítačů.

Každý produkt ve vašem košíku se zpracovává jako samostatná transakce. Pokud jeden nákup selže, ostatní produkty v košíku to neovlivní a dají se stále koupit.

Nové uživatelské rozhraní pro nákup

Softwarové plány a rezervace Azure si teď můžete koupit prostřednictvím rozhraní REST API. Další informace najdete v dokumentaci k rezervacím.

Tady je ukázkový požadavek pro nákup prostřednictvím rozhraní API:

PUT https://management.azure.com/providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/<GUID>?api-version=2019-04-01

Text požadavku:

{
 "sku": {
    "name": "standard_D1"
  },
 "location": "westus",
 "properties": {
    "reservedResourceType": "VirtualMachines",
    "billingScopeId": "/subscriptions/ed3a1871-612d-abcd-a849-c2542a68be83",
    "term": "P1Y",
    "quantity": "1",
    "displayName": "TestReservationOrder",
    "appliedScopes": null,
    "appliedScopeType": "Shared",
    "reservedResourceProperties": {
      "instanceFlexibility": "On"
    }
  }
}
 

Další informace:

  • Features
  • Management
  • Pricing & Offerings