Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Body obnovení prodloužené na 15 dní s využitím Azure Site Recovery

Datum publikování: 07 února, 2022

Azure Site Recovery poskytuje zásady replikace, které řídí historii uchovávání bodů obnovení během replikace. Na základě zásad replikace použitých při povolování replikace jsou zachovávány body obnovení a pořizovány snímky konzistentní s aplikacemi.

Díky zavedení podpory delšího uchovávání můžete nyní body obnovení uchovávat až 15 dní namísto 72 hodin. Body obnovení se budou po dobu prvních 2 hodin uchovávat s frekvencí 5 minut. Následně se budou body obnovení vyřazovat a ukládat s menší frekvencí. Při konfiguraci doby uchovávání v zásadách replikace můžete zadat libovolnou hodnotu od 0 do 15 (ve dnech). Po tuto dobu budou uchovávány body obnovení po použití během replikace. Kromě toho můžete v případě potřeby povolit body obnovení konzistentní s aplikacemi. Ve výchozím nastavení je tato možnost zakázána.

To poskytuje lepší ochranu, protože máte k dispozici více bodů obnovení. Starší body obnovení můžete například použít k obnovení v případě, že nedávné body obnovení jsou postiženy v důsledku incidentu, například ransomwaru, který nebyl několik dní odhalen.

Rozsah: Scénáře zotavení po havárii z Azure do Azure, z VMwaru do Azure, z fyzických prostředků do Azure.

Další informace

  • Azure Site Recovery
  • Features

Související produkty