Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Rezervace kapacity na vyžádání pomocí služby Azure Site Recovery zajišťuje převzetí virtuálních počítačů při selhání

Datum publikování: 10 března, 2022

Služba Azure Site Recovery je teď integrovaná s rezervací kapacity na vyžádání a je k dispozici ve verzi Public Preview. Díky této integraci můžete využít možnosti rezervací kapacity pomocí nástroje Site Recovery k rezervaci výpočetní kapacity v oblasti zotavení po havárii (DR) a zaručit tak převzetí služeb při selhání. Pokud chráněným virtuálním počítačům přiřadíte skupinu rezervací kapacity (CRG), služba Site Recovery provede převzetí virtuálních počítačů při selhání do této skupiny.  Když rezervace kapacity na vyžádání dosáhne všeobecné dostupnosti, přidá se navíc ke stávající smlouvě SLA služby Site Recovery pro plánovanou dobu obnovení (RTO) v délce 2 hodin smlouva SLA pro výpočetní prostředky.

Pro nové virtuální počítače můžete vytvořit a přiřadit skupinu rezervací kapacity (CRG) umožňující replikaci. Pokud chcete přiřadit skupinu rezervací kapacity pro stávající chráněné virtuální počítače, prohlédněte si příklad na obrázku níže, přejděte do okna výpočetních prostředků a vyberte požadovanou skupinu rezervací kapacity. Přiřazení skupiny rezervací kapacity nemá vliv na licenční poplatek za Site Recovery. Další informace o cenách rezervace kapacity na vyžádání najdete v dokumentaci k rezervaci kapacity na vyžádání.

Další informace o Azure Site Recovery

 

  • Features