Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview skupin výpočtů ve službě Azure Analysis Services

Datum publikování: 10 června, 2019

S potěšením oznamujeme, že skupiny výpočtů jsou teď pro službu Azure Analysis Services oficiálně ve verzi Public Preview. Skupiny výpočtů byly pro SQL Server Analysis Services 2019 oznámeny v blogovém příspěvku CTP 2.3 a budou brzo podporované v Power BI Premium prostřednictvím koncového bodu XMLA.

 

Skupiny výpočtů řeší problém s nárůstem počtu měr ve složitých modelech BI často způsobeným běžnými výpočty, jako je výpočet časového měřítka. Pro modely Analysis Services není neobvyklé mít stovky základních měr. Každá základní míra vyžaduje stejnou analýzu časového měřítka. Tím může počet měr výrazně narůst a vytvořit tak následující problémy.

  • Nepřehlednost uživatelského prostředí, protože je třeba procházet tolik různých měr
  • Obtížná správa DAX
  • Přebujelá metadata modelu

A právě tyto problémy řeší skupiny výpočtů. Koncovým uživatelům se předkládají jako tabulka s jedním sloupcem. Každá hodnota v tomto sloupci představuje opakovaně použitelný výpočet, který se dá použít pro libovolnou místu, u které to dává smysl. Díky snížení počtu měr skupiny výpočtů zajišťují koncovým uživatelům přehledné rozhraní. Uživatelé si můžou jednoduše vybrat skupiny výpočtů v seznamu polí a výpočty se zobrazí ve vizuálech Power BI. Jak ukazuje následující animace, koncoví uživatelé ani modeláři nemusejí vytvářet samostatné míry.

ClientCacheRefreshPolicyNásledující odkaz použijte pro zajištění podrobných informací o postupu nastavení skupin výpočtů v Azure Analysis Services.

https://aka.ms/CalculationGroups

 

  • Azure Analysis Services
  • Features

Související produkty