NYNÍ K DISPOZICI

Služba Azure Private Link je teď obecně dostupná v oblastech US Government

Datum publikování: 14 května, 2020

Azure Private Link je teď k dispozici ve dvou oblastech Azure Government: US Gov – Arizona a US Gov – Virginie.

Private Link je k dispozici pro následující služby:

 • Vlastní služba privátního propojení zákazníka
 • Azure SQL Database
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Synapse Analytics (SQL Data Warehouse)
 • Azure Key Vault
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Kognitivní hledání v Azure
 • Centrum událostí
 • Service Bus
 • Azure Backup
 • Azure Container Registry
 • Azure Event Grid -> Témata
 • Azure Event Grid -> Domény

Služba v Azure Governmentu je funkčně paritní s komerčním cloudem Azure.

Projděte si kompletní informace o službách dostupných ve verzi GA nebo Preview včetně dostupných umístění.

Začněte s těmito kurzy:

Další informace.

 

 • Privátní propojení Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Kognitivní hledání v Azure
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Účty úložiště
 • Azure Data Lake Storage
 • Compliance
 • Services
 • Security