NYNÍ K DISPOZICI

Možnost reagovat na kliknutí na tlačítko v Power BI Embedded

Datum publikování: 10 dubna, 2019

Nová událost akce uživatele, na kterou můžete čekat a kterou můžete zapojit do běhu aplikace, umožňuje přidat do sestavy vlastní tlačítka, která aktivují akce a zkracují reakční dobu na minimum. Ze stránky sestavy (přímo vedle relevantních vizuálů) je možné aktivovat akce, jako je odeslání e-mailu, otevření lístku služby nebo aktivace upozornění.

Tato akce vrátí následující pole:

id: string – ID tlačítka

title?: string – text na tlačítku

type?: string – typ tlačítka

bookmark?: string – název záložky, pokud tlačítko je typu záložka

Další informace o zpracování událostí

  • Power BI Embedded
  • Features

Související produkty