Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Identita na základě tokenu pro uživatele Azure AD v SQL Database

Datum publikování: 17 ledna, 2019

Zákazníci s daty v Azure SQL Database teď mohou při integraci s Power BI Embedded spravovat uživatele a jejich přístup k datům. Tato funkce je teď ve verzi Preview.

Když generujete vložený token, můžete zadat skutečnou identitu uživatele ve službě SQL Database tak, že serveru předáte přístupový token Azure AD. Tento přístupový token se využije k získání relevantních dat pro příslušného uživatele z SQL Database pro tuto konkrétní relaci.

Identita na základě tokenu se dá využít ke správě zobrazení jednotlivých uživatelů v SQL Database nebo k přihlášení k SQL Database jako konkrétní uživatel ve víceklientské databázi. Dá se také pro příslušnou relaci v SQL Database využít k uplatnění zabezpečení na úrovni řádků a načtení jenom relevantních dat. Odpadá tak nutnost správy zabezpečení na úrovni řádků v Power BI.

Další informace.

  • Power BI Embedded
  • Features

Související produkty