Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Nová integrace App Service s Azure Monitorem (verze Preview)

Datum publikování: 04 listopadu, 2019

Autoři: Yutang Lin, Jason Freeberg

S potěšením oznamujeme, že App Service nabízí novou vylepšenou integraci s Azure Monitorem. Teď můžete odesílat své protokoly ze služby App Service pro Windows nebo Linux do účtů úložiště, center Event Hub nebo služby Log Analytics. Tato funkce je teď ve veřejné verzi Preview.

Lepší přehled o webových aplikacích

Azure Monitor je centrální pozorovací služba, která shromažďuje, analyzuje a využívá telemetrii z jiných prostředků Azure. Pomocí Azure Monitoru můžete nastavovat výstrahy na základě pravidel, vytvářet řídicí panely, exportovat do služeb třetích stran pomocí služby Event Hubs nebo archivovat protokoly a metriky pro účely dodržování předpisů.

Vylepšená integrace služby App Service s Monitorem přináší vývojářským a provozním týmům nové scénáře pozorování. Vývojáři můžou nastavit automatické e-maily s kompletním trasováním zásobníku při výjimkách. Provozní týmy můžou vytvářet řídicí panely pro zobrazení celkového výkonu a stability aplikací. Týmy pro dodržování předpisů můžou monitorovat pokusy o přihlášení a změny souborů.

Šest zcela nových typů protokolů

App Service teď poskytuje Azure Monitoru následující typy protokolů.

  • AppServiceConsoleLogs: veškeré protokoly nebo výstupy zapsané do konzoly (říká se jim také standardní výstup nebo standardní chyba)
  • AppServiceHTTPLogs: protokoly přístupu z webového serveru (IIS u webových aplikací pro Windows, Nginx pro Linux)
  • AppServiceEnvironmentPlatformLogs: protokoly poskytující přehled o operacích ASE, jako je škálování, změny konfigurace a stav
  • AppServiceAuditLogs: protokoly přihlašování uživatelů přes FTP nebo Kudu
  • AppServiceFileAuditLogs: protokoly změn souborů (přidávání, odstraňování, aktualizace) přes FTP nebo Kudu
  • AppServiceAppLogs: veškeré protokoly nebo výjimky zapsané do protokolovacího nástroje zásobníku. Podporuje víceřádkové protokoly a výjimky

Následující tabulka uvádí aktuální dostupnost těchto kategorií protokolů.

Název protokolu Windows Linux
AppServiceConsoleLogs přidáme ✔️
AppServiceHTTPLogs ✔️ ✔️
AppServiceEnvironmentPlatformLogs ✔️ ✔️
AppServiceAuditLogs ✔️ ✔️
AppServiceFileAuditLogs přidáme přidáme
AppServiceAppLogs přidáme ✔️ *

* Podpora v Java SE a Tomcat

Další informace

Kurz pro rychlé zprovoznění App Service

Pokud nám chcete sdělit svůj názor, vytvořte položku na některém fóru pro vývojáře.

  • App Service
  • Azure Monitor
  • Features

Související produkty