Přeskočit na hlavní obsah

Přesun ze služeb App Center Auth and Data Preview na alternativní služby Azure před 3. květnem 2020

Datum publikování: 11 února, 2020

Služby App Center Auth and Data Preview jsou součástí naší nabídky App Center Mobile Backend as a Service (MBaaS). Abychom splnili potřeby funkcí pro zákazníky a sladili je s našimi budoucími obchodními příležitostmi, rozhodli jsme se vyřadit služby App Center Auth and Data Preview. Jak jsme získávali zpětnou vazbu a rozšiřovali své znalosti, uvědomili jsme si, že lepší dlouhodobou cestou pro vývojáře je použití nativních služeb Azure, zejména: Azure Active Directory B2C, Azure Cosmos DB a Azure Notification Hubs. Služby App Center Auth and Data Preview se vyřadí 3. května 2020.

Jak mne to ovlivní?

Služby App Center Auth and Data Preview už nejsou k dispozici na portálu App Center pro aplikace, které je aktuálně nepoužívají. Sady SDK Auth and Data už také nejsou k dispozici v publikačním úložišti sad SDK. Rozhraní REST API služby Auth and Data budou fungovat i nadále.

3. května 2020 dojde k vyřazení rozhraní REST API služby Auth and Data, která už nebudou k dispozici pro použití v aplikačních back-endech.

Co bych měl(a) dělat?

<p">Přihlaste se k portálu App Center a zahajte migraci prostředí vaší aplikace. Naše prostředí migrace vám pomůže přejít na tyto doporučené služby Azure:

Další informace o vyřazení App Center MBaaS

</p">
  • App Center
  • Retirements

Související produkty