Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Všeobecná dostupnost: Volba časového pásma pro spravovanou instanci Azure SQL Database

Datum publikování: 22 května, 2019

Spravovaná instance Azure SQL Database nabízí možnost volby časového pásma pro splnění potřeb již existujících aplikací.

Pokud vaše aplikace ukládá datum a čas, vyvolává datové a časové funkce nebo plánuje úlohy agenta SQL s implicitním požadavkem na konkrétní časové pásmo, můžete teď migrovat na spravovanou instanci bez jakýchkoli aplikačních změn.

Časové pásmo teď můžete zadat během vytváření instance, a to prostřednictvím webu Azure Portal, PowerShellu nebo Azure CLI.

Seznam podporovaných časových pásem se pravidelně aktualizuje novými definicemi časových pásem a změnami stávajících.

Další informace najdete v tématu věnovaném časovému pásmu ve spravované instanci Azure SQL Database.

  • Azure SQL Database
  • Features