Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Významná vylepšení výkonu pro Azure SQL Managed Instances

Datum publikování: 22 září, 2020

Oznamujeme sadu významných vylepšení výkonu pro Azure SQL Managed Instance, které vám umožní migrovat do Azure SQL Managed Instance více databázových úloh s velkými nároky na výkon.

Mezi tato vylepšení patří lepší propustnost zápisu transakčních protokolů u instancí pro obecné účely a pro důležité obchodní informace a špičkové rychlosti vstupně-výstupních operací pro data/protokoly u instancí pro důležité obchodní informace. Součástí je i zvýšení stability a předvídatelnosti výkonu úrovně služeb pro obecné účely, a to prostřednictvím lepší integrace a vylepšeného výkonu dočasných databází.

Tato vylepšení jsou automaticky povolená pro všechny stávající a budoucí služby Azure SQL Managed Instance bez dalších poplatků. Díky tomu se z Azure SQL Managed Instance stává nejlepší plně spravovaná databázová platforma pro vaše klíčové úlohy.

Další informace o významných vylepšeních výkonu pro Azure SQL Managed Instances

  • Azure SQL Database
  • Features