Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Azure Load Balancer – odchozí pravidla pro Standard Load Balancer (obecná dostupnost)

Datum publikování: 24 září, 2018

Odchozí pravidla pro Standard Load Balancer jsou nyní obecně dostupná. 

Tato nová schopnost vám umožňuje deklarovat, které veřejné IP adresy nebo jejich předpony se mají používat pro odchozí připojení z vaší virtuální sítě a jak by se měl škálovat a ladit překlad odchozích síťových adres.

·        Zjednodušení odchozích scénářů: Tato nová schopnost explicitně deklaruje překlady odchozích síťových adres pomocí veřejných IP adres, jejich předpon nebo obojího.  Odchozí překlad adres je na bázi fondu a může se definovat bez odpovídajících příchozích pravidel vyrovnávání zatížení, nebo definuje pro odchozí připojení používání jiných IP adres, než které se používají pro příchozí připojení. 

·        Správa odchozího měřítka: Explicitně definuje množství veřejných IP adres nebo velikost jejich předpon používaných pro odchozí připojení. Navíc je možné ladit přidělení portů SNAT pro maximalizaci škálování nad rámec výchozích přidělení, která poskytuje Azure Load Balancer. 

·        Řízení časového limitu nečinnosti a oznámení uzavření připojení protokolu TCP: Kromě výhod škálovatelnosti a spravovatelnosti máte možnost nakonfigurovat odchozí časový limit nečinnosti od 4 do 66 minut. Navíc můžete povolit odesílání obousměrných resetů protokolu TCP v době, kdy připojení dosáhne časového limitu nečinnosti, abyste aplikacím oznámili uzavření připojení protokolu TCP. 

 

Odchozí pravidla mohou být spravována prostřednictvím šablon Resource Manageru a pomocí CLI a PowerShellu.  Odchozí pravidla se účtují v rámci pravidel vyrovnávání zatížení.

Další informace, včetně podrobností o cenách, najdete na stránce věnované odchozím pravidlům Azure Load Balanceru

  • Vyrovnávání zatížení
  • Services

Související produkty