Přeskočit na hlavní obsah

Od 30. září 2020 zakázání přístupu k veřejné síti pro Azure IoT Hub zakáže přístup k integrovanému koncovému bodu Centra událostí Azure

Datum publikování: 01 července, 2020

Když se zakáže přístup k veřejné síti pro Azure IoT Hub, integrovaný koncový bod kompatibilní s Centrem událostí Azure v IoT Hubu může být nadále přístupný prostřednictvím veřejného internetu.

30. září 2020 se toto chování změní a veřejný přístup k integrovanému koncovému bodu se v případě zakázání přístupu k veřejné síti pro IoT Hub také zakáže. Od tohoto data v případě, že máte klienty, kteří čtou z tohoto integrovaného koncového bodu, při zákazu přístupu k veřejné síti nebudou moct z tohoto integrovaného koncového bodu číst. Například Azure Stream Analytics se integruje s IoT Hubem pomocí čtení z integrovaného koncového bodu.

Požadovaná akce

Když máte nastavenou integraci Stream Analytics s IoT Hubem a máte zakázaný přístup k veřejné síti, Stream Analytics přestane 30. září 2020 přijímat zprávy z IoT Hubu, pokud nepovolíte přístup k veřejné síti pro integrovaný koncový bod kompatibilní s Centrem událostí pomocí následujících kroků:

  1. Přejděte na web Azure Portal.
  2. Přejděte do svého centra IoT.
  3. V nabídce vlevo vyberte Sítě.
  4. V části Povolit veřejný síťový přístup pro ověřte, zda je vybraná možnost Zakázáno.
  5. Pokud je vybraná možnost Zakázáno, ujistěte se, že se nespoléháte na čtení z integrovaného koncového bodu Centra událostí (například pomocí Stream Analytics), když je přístup k veřejné síti zakázaný.
  6. Pokud se spoléháte na přístup k integrovanému koncovému bodu, musíte povolit přístup k veřejné síti nebo změnit nastavení na Vybrané rozsahy IP adres a nastavit filtr IP.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete víc času na změnu implementace, kontaktujte nás před 15. září 2020 a můžeme po určitou dobu zachovat starší chování centra IoT.

  • Azure IoT Hub
  • Security

Související produkty