Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

IoT Hub podporuje nová upozornění metrik Azure Monitoru

Datum publikování: 25 března, 2019

Přidali jsme podporu Azure IoT Hubu pro novější upozornění metrik Azure Monitoru. Tato nová upozornění metrik jsou rychlejší a flexibilnější než starší klasická upozornění a snáze se nastavují.

Jak začít:

  1. Na webu Azure Portal přejděte k vašemu centru IoT.
  2. V části Monitorování vyberte Výstrahy.
  3. Vyberte Nové pravidlo upozornění.
  4. Vyberte Přidat podmínku. Všimněte si, že Metrika je teď podporovaný typ signálu.
  5. Postupujte podle pokynů a dokončete nastavení tohoto upozornění.

Ve službě IoT Hub jsme také opravili chybu metriky počtu zařízení, a to konkrétně connectedDeviceCount a totalDeviceCount, které se při použití klasických upozornění neaktivovaly správně. Při použití nových upozornění už fungují bez potíží. Následkem toho v září 2019 odebereme zastaralé metriky počtu zařízení (devices.totalDevices and devices.connectedDevices.allProtocol). 

Pokud chcete zjistit, pro které metriky se dají nastavit upozornění, přejděte k části věnované metrikám IoT Hubu.

  • Azure IoT Hub
  • Azure Monitor
  • Features
  • Retirements

Související produkty