Přeskočit navigaci

Inteligentní přehledy pro službu Azure SQL Database

úterý 26. září 2017

Inteligentní funkce integrované ve službě Azure SQL Database budou neustále monitorovat využití databáze, zjišťovat rušivé události, které můžou způsobovat nízký výkon, a generovat protokol diagnostiky inteligentních přehledů. Poskytnuté přehledy budou obsahovat popis původní příčiny snížení výkonu a případná doporučení, která povedou ke zlepšení. Tuto funkci budete moci kombinovat s Azure Log Analytics nebo externím řešením s funkcemi vlastních výstrah a generování sestav.

Další informace.

 

Related feedback