Přeskočit na hlavní obsah

Vylepšení názvů měřičů pro zákazníky se smlouvou Enterprise

Datum publikování: 27 června, 2018

Naši zákazníci a partneři nás často žádají, abychom názvy našich měřičů užívání sjednotili a zajistili, aby byly názvy srozumitelnější/výstižnější.

Představíme vylepšené standardizované názvy měřičů pro Azure Virtual Machines. Změna začíná platit 16. srpna 2018. Změny názvů měřičů pro všechny ostatní služby začnou platit koncem října 2018.

Změní se popisy výrobních čísel Microsoft spojené s vaším využíváním platformy Azure na vašich fakturách za nadlimitní využití a změní se i název produktu zobrazující se na podnikovém portálu podle nové pojmenovávací konvence. Ceny ani výrobní čísla se nezmění.

Tyto změny vám usnadní správu prostředků Azure a vytváření konzistentní taxonomie mezi stránkami funkcí na webu Azure, podrobnými daty o využití, rozhraními API a fakturami. I když tyto změny nebudou mít vliv na data o využití, sazby nebo ID měřičů, budete muset sestavy přizpůsobit, aby byly v souladu s novými pojmenovávacími konvencemi.

V rámci vylepšení zaznamenáte v říjnu změny názvů oblastí a měrných jednotek navazující na změny názvů kategorií měřičů, podkategorií měřičů a měřičů jako takových, které začaly platit v srpnu. Názvy oblastí se změní následujícím způsobem: USGov na US Gov, Gov (US) na US Gov – zóna 1, DoD (US) na US Gov – zóna 2, Německo (zplnomocněnec) na Německo – zóna 1 a Všechny oblasti na prázdnou hodnotu / hodnotu null.

Ilustrativní příklady změn názvů najdete v následující tabulce.

Typ pojmenovávací konvence

ID měřiče

Výrobní číslo Microsoft (SAP SKU)

Kategorie měřiče

Podkategorie měřiče

Název měřiče

Oblast měřiče

Produkt

Popis výrobního čísla Microsoft

Měrná jednotka

Stará konvence

c59f00bc-78a3-44d1-80de-38d289063522

4WP-00278

Data Services

SQL Database

Elastický balíček jednotek DTU úrovně Premium

Japonsko – východ

Elastický balíček jednotek DTU úrovně Premium pro Data Services SQL Database – Japonsko – východ

AzureSQLDB ShrdSvr ALNG Fee MVL 10Days Ovg PremElstDTUPkJAE

10 dnů

Nová konvence

c59f00bc-78a3-44d1-80de-38d289063522

4WP-00278

SQL Database

Elastický fond – Premium

Jednotky elastické databázové transakce (eDTU)

Japonsko – východ

Elastický fond SQL Database – Premium – jednotky eDTU – Japonsko – východ

Az SQL DB El Pool-Premium-eDTUs-10/Day-JA E

10/den

Stará konvence

a43a47f9-3dc0-4611-880e-52c71b55b612

AAA-15429

Úložiště

Geograficky redundantní

Standardní V/V – objekt blob bloku (GB)

Německo – severovýchod

Geograficky redundantní úložiště – Standardní V/V – objekt blob bloku (GB) – Německo – severovýchod

Az Storage Geo Red Std IO Blk Blb 100GB GA DE NE

100 GB

Nová konvence

a43a47f9-3dc0-4611-880e-52c71b55b612

AAA-15429

Úložiště

Obecný objekt blob bloku

Uložená data GRS

Německo – severovýchod

Obecný objekt blob bloku – GRS – Uložená data – Německo – severovýchod

Az General Block Blob-GRS-Data Stored-100 GB/Mo-DE NE

100 GB/měsíc

Stará konvence

2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5

N7H-03773

Virtual Machines

Virtuální počítač A1 (Windows)

Výpočetní čas

USA – střed

Virtuální počítač A1 (Windows) – USA – střed – Vývoj/testování

AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovrg MSDN A1VMWinUSCen

100 h

Nová konvence

2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5

N7H-03773

Virtual Machines

Windows řady A

A1

USA – střed

Virtuální počítače s Windows řady A – A1  – Vývoj/testování – USA – střed

Az VM A Series Windows-A1-100 Hrs-DvTst-US C

100 h

Stará konvence

945b8bdc-4942-45f4-bb2d-65b849304aff

N7H-04451

Obchodní analýza

A3 HDInsight

Výpočetní čas

Všechny oblasti

A3 HDInsight

AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 10hrs Ovg A3HDInsight

10 h

Nová konvence

945b8bdc-4942-45f4-bb2d-65b849304aff

N7H-04451

HDInsight

Windows řady A

A3

 

HDInsight s Windows řady A – A3

Az HDInsight A Series Windows-A3-10 Hrs

10 h

Můžete sistáhnout podrobnou tabulku, která obsahuje všechny měřiče a jejich hodnoty atributů před změnou a po ní. Tento seznam se bude aktualizovat každý měsíc, dokud se koncem října 2018 všechny změny neimplementují v produkčním prostředí, pravidelně proto prosím kontrolujte aktualizace. Pokud potřebujete pokračovat ve vytváření sestav se starými názvy, použijte mapování v tomto souboru.

Sestavili jsme také pokyny, které vám pomůžou aktualizovat všechny sestavy závislé na názvech atributů měřičů. Pokud používáte balíček obsahu Power BI pro vytváření sestav vašeho využití, doporučujeme vám migrovat na nejnovější verzi balíčku obsahu co nejdříve, abyste se vyhnuli jakýmkoli změnám vytváření sestav při vyřazení balíčku obsahu Microsoft Azure Enterprise na konci prosince 2018. Získejte více informací o nejnovějším vydání balíčku obsahu a o tom, jaký vliv bude mít vylepšení pojmenovávací konvence na vytváření sestav. V případě otázek kontaktujte podporu Azure.

  • Services