Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Migrace GUID: Stream Analytics

Datum publikování: 28 února, 2018

Azure Stream Analytics je plně spravovaný komplexní modul pro zpracování událostí, který umožňuje analytické výpočty v reálném čase pro streamovaná data. Tato data mohou pocházet ze zařízení, senzorů, webů, kanálů ze sociálních médií, aplikací, systémů infrastruktury a dalších zdrojů.

Dne 1. února 2017 služba Stream Analytics zavedla nový cenový model. V rámci tohoto nového cenového modelu jsme přidali bohatší možnosti, jako jsou geoprostorové funkce, možnost psát vlastní kód s využitím JavaScriptu, integrace sady Visual Studio a odebrání veškerých limitů omezování příchozího přenosu dat.

S platností k 1. dubnu 2018 budou všichni zákazníci Azure Stream Analytics migrováni na nová GUID. Tato změna nebude mít žádný vliv na ceny, ale budete možná muset upravit fakturační postupy, které využívají nové názvy GUID a GUID prostředků. Pokud vaši zákazníci mají dřívější registrace smlouvy Enterprise (EA), které byly k 1. únoru 2017 platné, budou mít možnost používat Stream Analytics s předchozím cenovým modelem až do konce jejich aktuálního registračního období. Na konci tohoto období se provede migrace všech úloh Stream Analytics a zákazníci se převedou na nový cenový model. Při použití Stream Analytics v nových registracích EA, které byly vytvořené po 1. únoru 2017, se pro účely fakturace jako výchozí nastaví nový cenový model.

Další informace najdete na webové stránce s přehledem a na webu Enterprise Portal.

Tady jsou podrobné informaci o této migraci:

Starý GUID

Nový GUID

Název služby

Typ služby

Starý název prostředku

Nový název prostředku

Název oblasti

Starý název na portálu EA (název produktu)

Nový název na portálu EA (název produktu)

8771fb57-295b-4766-9d6f-b729c922af17

58112973-4292-4891-b7a2-3853e88dab34

Obchodní analýza

Stream Analytics

Jednotky streamování (hodiny)

Standard SU (hodiny)

Globální

Business Analytics Stream Analytics Streaming

Business Analytics Stream Analytics Streaming SU

ba98688a-fe11-4085-8d3e-b576b2cfa276

93ba272c-a86b-48df-9b82-9a3dfcf4aba5

Obchodní analýza

Stream Analytics

Jednotky streamování (hodiny)

Standard SU (hodiny)

Německo – severovýchod

Business Analytics Stream Analytics Streaming – Německo – severovýchod

Business Analytics Stream Analytics Standard SU – Německo – severovýchod

ccce42be-ea8c-4f73-9343-3c1ce5cccc85

d3c881de-1a39-4754-bf58-206ef94be670

Obchodní analýza

Stream Analytics

Jednotky streamování (hodiny)

Standard SU (hodiny)

Německo – střed

Business Analytics Stream Analytics Streaming – Německo – střed

Business Analytics Stream Analytics Standard SU – Německo – střed

  • Azure Stream Analytics

Související produkty