Generally available: Storage Service Encryption for Azure Storage

29. září 2016

Azure Storage announces the general availability of Storage Service Encryption for Azure Blob storage (block and page blobs) with any new storage account created through Azure Resource Manager. Accounts enabled with this feature will have data encrypted with Microsoft-managed keys using the industry-leading encryption algorithm, 256-bit Advanced Encryption Standard (AES-256). Microsoft performs key management, rotation, and compliance with key standards.

Bezplatný účet

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace