Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Použití úrovní přístupu služby Azure Storage pro připojovací objekty blob a objekty blob stránky s konverzí typu blobu

Datum publikování: 30 ledna, 2023

Azure Storage nabízí různé úrovně přístupu, takže můžete data objektů blob ukládat co nejefektivnějším způsobem podle toho, jak se využívají. Mezi úrovně přístupu ke službě Azure Storage patří horká, studená a archivní úroveň. Úrovně přístupu služby Azure Storage nativně podporují jenom objekty blob bloku. Pokud potřebujete ušetřit náklady na ukládání připojovacích objektů blob nebo objektů blob stránky, můžete je převést na objekty blob bloku a poté je na základě vzorců přístupu přesunout do nákladově nejefektivnější vrstvy. Konverze typu objektu blobu spolu s vrstvením nově podporuje PowerShell, CLI a AzCopy.

Další informace najdete v tématu věnovaném úrovním pro připojovací objekty blob a objekty blob stránky.

 

  • Účty úložiště
  • Horká a studená/studená vrstva úložiště Blob Storage
  • Features

Související produkty