Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Všeobecná dostupnost: Analýza textu pro zdravotnictví služby Azure Cognitive Services

Datum publikování: 24 června, 2021

Analýzu textu pro zdravotnictví, která je teď v fázi obecné dostupnosti, použijte k detekci slov a frází uvedených v nestrukturovaném textu jako entit v oblasti zdravotnictví a biomedicíny.

Obecná dostupnost Analýzy textu pro zdravotnictví také znamená představení nových funkcí:

– Vylepšení kategorie genomiky, nyní zahrnuje gen/protein, variantu, typ mutace a expresi

– Detekce podmíněnosti, např. typu „pokud horečka (hypotetické), potom XYZ (podmíněné)“

– Určitá detekce, např. „pacienti s možným nehodgkinským lymfomem“

– Detekce přidružení, např. „pacientova matka prodělala rakovinu“

– Vylepšení sématických vztahů a jejich rozšíření o několik desítek typů vztahů

Přečtěte si blog.

Podívejte se na oznámení z konference Build.

  • Azure AI služby
  • Features
  • Services

Související produkty