Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Všeobecná dostupnost: Doplněk kontroleru příchozích dat App Gateway pro AKS

Datum publikování: 02 března, 2021

Kontroler příchozích dat Application Gateway (AGIC) je teď všeobecně dostupný jako doplněk ve službě Azure Kubernetes Service (AKS). Nyní můžete snadno vytvořit nebo připojit existující instanci Application Gateway ke clusterům AKS.  K definování pravidel směrování můžete použít standardní rozhraní API příchozího přenosu dat Kubernetes a pak tato pravidla implementovat pomocí spravované služby Application Gateway. Azure Application Gateway je škálovatelný, spolehlivý a zabezpečený nástroj pro vyrovnávání zatížení L7. Když použijete Application Gateway jako vstupní bod pro aplikace AKS, nemusíte sami spravovat síťové nástroje třetích stran.

Další informace.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features

Související produkty