Přeskočit na hlavní obsah

Upozornění vytvořená na portálu Operations Management Suite se mohou rozšířit do Azure

Datum publikování: 13 dubna, 2018

Zákazníci, kteří využívají portál Microsoft Operations Management Suite (portál OMS), teď mohou spravovat upozornění založená na dotazech pro Azure Log Analytics na portálu OMS a na portálu Azure. Od 14. května 2018 Microsoft automaticky rozšíří upozornění vytvořená na portálu OMS do upozornění Azure. Monitorování to neovlivní a nedochází k žádným výpadkům.

Nemusíte měnit konfiguraci, dotazy ani definici upozornění. Jediná změna spočívá v tom, že v Azure se akce, jako jsou e-mailová oznámení, volání webhooků, spuštění runbooků služby Automation nebo připojení k nástroji ITSM, realizují přes skupinu akcí.

K výhodám využití skupin akcí a upozornění v Azure můžete získat přístup i před 14. květnem 2018. Stačí ručně rozšířit upozornění z portálu OMS do Azure pomocí průvodce na portálu OMS nebo rozhraní REST API. 

Upozornění vytvořená na portálu OMS se od 14. května 2018 automaticky rozšíří do Azure. Po této aktualizaci se budou upozornění dál zobrazovat na portálu OMS. Ale pro účely akcí správy budete transparentně převedeni do upozornění Azure.

Pokud k upozorněním přistupujete programově s využitím rozhraní REST API pro upozornění služby Log Analytics, musíte ve voláních API, šablonách Azure Resource Manageru a příkazech PowerShellu místo akcí použít skupiny akcí.

Prostředí upozornění v Azure má nový vzhled a aktualizované funkce. Nové prostředí upozornění poskytuje jednotné možnosti vytváření pro pravidla upozornění protokolů, aktivit a metrik. Umožňuje spravovat a zobrazovat všechny typy upozornění, nejenom upozornění Log Analytics, a také vytvářet jejich výčty. Při použití skupin akcí můžete mít pro každé upozornění víc než jednu akci, včetně SMS, hlasových hovorů, runbooků služby Automation, webhooků, konektorů ITSM atd.

Další informace najdete v tématu věnovaném rozšíření upozornění z portálu OMS do Azure.

  • Výstrahy
  • Log Analytics
  • Services