Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Export sestav Power BI do souborů PDF, PPTX nebo PNG pomocí REST API

Datum publikování: 09 března, 2020

Power BI nyní obsahuje další sadu funkcí, které umožňují exportovat sestavu Power BI pomocí volání REST do následujících formátů souborů: PDF, PPTX (PowerPoint) a PNG.

Toto rozhraní API pro export do souboru můžete použít různými způsoby:

  • Vytvoření tlačítka pro odeslání k tisku – V aplikaci vytvořte tlačítko, po jehož stisknutí se aktivuje úloha exportu. Úloha může vyexportovat zobrazenou sestavu ve formátu PDF nebo PPTX a po dokončení může uživatel dostat soubor ke stažení. Vzhledem k tomu, že je rozhraní API asynchronní, může být soubor k dispozici až po určité době.
  • Příloha e-mailu – Odesílejte automatizované e-maily v nastavených intervalech s připojenou sestavou PDF. To může být užitečné, když chcete automatizovat odesílání týdenních sestav vedoucím pracovníkům.

Po zavolání rozhraní API pro export do souboru se aktivuje úloha exportu. Po aktivaci úlohy exportu použijte rozhraní API pro cyklické dotazování, abyste úlohu sledovali do jejího dokončení. Po dokončení úlohy exportu vrátí volání rozhraní API pro cyklické dotazování adresu URL Power BI pro získání souboru (adresa URL je k dispozici po dobu 24 hodin). Rozhraní API podporuje souběžné požadavky na úlohy exportu. Počet úloh, které jde spustit současně, závisí na SKU, kde se sestava nachází.

Nové rozhraní API poskytuje následující sadu funkcí:

  • Export vybraných stránek sestavy – Určete, které stránky chcete exportovat a v jakém pořadí.
  • Záložky – Pomocí funkce záložek můžete po použití filtrů exportovat sestavu v určitém stavu.
  • Zabezpečení na úrovni řádků (RLS) – Pomocí zabezpečení na úrovni řádků (RLS) exportujte sestavu zobrazující data, která jsou viditelná jen pro určité uživatele. Pokud například exportujete sestavu prodeje, která má definované místní role, můžete sestavu programově filtrovat tak, aby se zobrazila pouze určitá oblast.
  • Ochrany dat – Formáty PDF a PPTX podporují popisky citlivosti. Pokud exportujete sestavu s popiskem citlivosti do formátu PDF nebo PPTX, exportovaný soubor zobrazí sestavu s jejím popiskem citlivosti.
  • Lokalizace – Při použití rozhraní API máte možnost předat požadované místní nastavení. Nastavení lokalizace má vliv na způsob zobrazení sestavy, například změnou formátování podle vybraného národního prostředí.

Všimněte si, že sestava i datová sada sestavy, kterou exportujete, se musí nacházet v kapacitě Premium nebo Embedded. Další omezení ve verzi Preview jsou popsaná v článku o exportu sestavy do souboru.

Upozorňujeme také, že jako všechna nová rozhraní API Power BI je rozhraní API pro export do souboru součástí jenom sady Power BI APIs .NET SDK verze 3.

Další informace.

<p"> </p">
  • Power BI Embedded
  • Features
  • SDK and Tools

Související produkty