Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Přímé nahrání pro Spravované disky Azure je obecně dostupné

Datum publikování: 02 dubna, 2020

V současné době můžou zákazníci místní virtuální pevný disk převést do Azure jako spravovaný disk dvěma způsoby: zkopírovat virtuální pevný disk do účtu úložiště před jeho převodem na spravovaný disk, nebo připojit k virtuálnímu počítači prázdný spravovaný disk a udělat kopii. Obě metody mají své nevýhody. První možnost vyžaduje zachování účtů úložiště, zatímco druhá možnost vyžaduje další náklady na provoz virtuálních počítačů. Přímé nahrání řeší oba tyto problémy a nabízí zjednodušený pracovní postup, který umožňuje zkopírovat místní virtuální pevný disk přímo na prázdný spravovaný disk. Můžete ho použít k nahrání na spravované disky HDD úrovně Standard, SSD úrovně Standard a SSD úrovně Premium všech podporovaných velikostí.

Nezávislí výrobci softwaru (ISV) poskytující řešení zálohování pro virtuální počítače IaaS v Azure můžou využít přímé nahrání k obnovení záloh zákazníků na spravované disky. Přímé nahrání pomáhá nezávislým výrobcům softwaru zjednodušit proces obnovení tím, že se vyhnou správě účtů úložiště. Naše podpora Azure Backup pro velké spravované disky využívá přímé nahrání. Pomocí přímého nahrání obnovuje velké spravované disky.

Kvůli rychlejšímu kopírování se podpora přímého nahrání přidala také do nástroje AzCopy. AzCopy je navržený tak, aby podporoval rozsáhlé přesuny dat v Azure. Zákazníci můžou použít AzCopy ke zkopírování místního virtuálního pevného disku na prázdný spravovaný disk a také ke zkopírování spravovaného disku do jiné oblasti Azure za účelem migrace oblasti nebo rozšíření.

Aby se zvýšila produktivita, má Průzkumník služby Azure Storage taky přidanou podporu pro spravované disky. Zpřístupňuje přímé nahrání prostřednictvím snadno použitelného grafického uživatelského rozhraní (GUI), které vám umožní migrovat soubory místního virtuálního pevného disku na spravované disky pomocí několika kliknutí. Navíc využívá přímé nahrání k tomu, aby umožnil bezproblémově kopírovat a migrovat spravované disky do jiné oblasti Azure.

Další informace si přečtete v dokumentaci k přímému nahrání.

  • Spravované disky
  • Services

Související produkty