Přeskočit navigaci

Ukončení podpory pro rozhraní API pro prohledávání protokolů pro Azure Log Analytics

Datum publikování: 24 dubna, 2018

V listopadu 2017 se zákazníci služby Azure Log Analytics dozvěděli, že se rozhraní API pro prohledávání protokolu bude vyřazovat z provozu. Toto rozhraní API se používá se starým dotazovacím jazykem Log Analytics.

Rozhraní API pro prohledávání protokolu bylo nahrazeno rozhraním REST API služby Azure Log Analytics. Toto rozhraní REST API podporuje nový dotazovací jazyk a má také vyšší limity týkající se počtu vrácených řádků a velikosti datových částí pro dotazy.

Rutina Get-AzureRmOperationalInsightsSearchResults prostředí PowerShell byla nahrazena rutinou Invoke-LogAnalyticsQuery, která také podporuje nový dotazovací jazyk.

Rozhraní API pro prohledávání protokolu se v týdnu od 30. dubna 2018 vyřazuje z provozu. Volání rozhraní API pro prohledávání protokolu po datu vyřazení z provozu vrátí kód chyby 410 a zprávu tohoto typu: Rozhraní API pro prohledávání protokolu bylo vyřazeno z provozu a nahrazeno novým rozhraním REST API služby Azure Log Analytics.

Pokud chcete získat výsledky dotazů, nezapomeňte migrovat všechna použití starších verzí rozhraní API a rutiny PowerShellu.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Services

Související produkty