NYNÍ K DISPOZICI

Data Factory doplňuje do toků dat import schémat, testy připojení a vlastní řazení jímek

Datum publikování: 07 února, 2020

Import schémat z ladicího clusteru

Nově můžete využít aktivní ladicí cluster k vytvoření projekce schémat vašem zdroji toku dat.

Import schématu dostupný pro všechny typy zdrojů přepíše projekci definovanou v příslušné datové sadě. Objekt datové sady se nezmění. Všechny dříve existující metody vytváření a úprav schémat jsou nadále platné a kompatibilní.

Další informace ke kartě projekce najdete v dokumentaci ke zdroji toku dat.

Testovací připojení v clusteru Spark

Aktivní ladicí cluster můžete využít k ověření, jestli se datová továrna může připojit k propojené službě, když se v tocích dat využívá Spark. Jde o užitečnou kontrolu k zajištění, že vaše datová sada a propojená služba mají při použití v tocích dat platné konfigurace.

Vlastní řazení jímek

Pokud máte v toku dat několik cílů, můžete teď určit pořadí zápisu. Povolení vlastního řazení jímek umožňuje sekvenční zápisy jímek datového toku (ve výchozím nastavení je nedeterministické).

Další informace o vlastním řazení jímek

Další informace najdete v příspěvku na webu Tech Community.

  • Data Factory
  • Features

Související produkty