VE VERZI PREVIEW

Obnovení virtuálních počítačů Azure mezi oblastmi s využitím služby Azure Backup

Datum publikování: 29 dubna, 2020

Obnovení virtuálních počítačů Azure mezi oblastmi s využitím služby Azure Backup je teď k dispozici ve verzi Preview. 

Se zavedením obnovení mezi oblastmi teď můžete kdykoli zahájit obnovení v sekundární oblasti, abyste ve svém prostředí zmírnili problémy kvůli skutečným výpadkům v primární oblasti. Díky tomu je obnovení v sekundární oblasti zcela řízeno zákazníkem. Azure Backup k takovému obnovení využívá zálohovaná data replikovaná do sekundární oblasti. 

Azure Backup k uchovávání zálohovaných dat využívá trezor služby Recovery Services, který nabízí místní i geografickou redundanci. V zájmu zajištění vysoké dostupnosti zálohovaných dat Azure Backup ve výchozím nastavení využívá geograficky redundantní úložiště. Díky tomu se zálohovaná data v primární oblasti geograficky replikují do spárované sekundární oblasti Azure. Když tedy dojde k výpadku Azure v primární oblasti, replikovaná data v sekundární oblasti je možné obnovit pouze v sekundární oblasti. Ke zmírnění problémů v primární oblasti využijte novou funkci obnovení mezi oblastmi.

Pomocí této funkce můžete využívat data v sekundární oblasti v těchto scénářích:

  • Úplný výpadek –⁠ Dříve jste v případě havárie v primární oblasti Azure museli počkat, než Azure oznámí výpadek, a teprve pak jste mohli získat přístup k datům v sekundární oblasti. Teď můžete pomocí nové funkce obnovení mezi oblastmi zahájit obnovení v sekundární oblasti i před tím, než Azure oznámí výpadek, takže před obnovením dat v sekundární oblasti už nemusíte čekat.
  • Částečný výpadek –⁠ Dříve nebylo možné během částečného výpadku provést obnovení do primární ani sekundární oblasti. Teď můžete prostřednictvím obnovení mezi oblastmi provést obnovení v sekundární oblasti s využitím repliky zálohovaných dat v sekundární oblasti.
  • Žádný výpadek ⁠ Dříve nebylo možné provádět postupy BCDR pro účely auditu nebo zajištění dodržování předpisů s daty v sekundární oblasti. Teď pomocí této nové funkce můžete provést obnovení zálohovaných dat v sekundární oblasti pro účely postupů BCDR i v případě, že nedojde k úplnému ani částečnému výpadku v primární oblasti. 

Azure Backup k zajištění podpory obnovení ze sekundární oblasti využívá možnost účtu úložiště získat přístup jen pro čtení ke geograficky redundantnímu úložišti (RA-GRS). Upozorňujeme, že kvůli zpoždění replikace úložiště mezi primární a sekundární oblastí jsou zálohovaná data k dispozici pro obnovení v sekundární oblasti s určitou latencí.

5ebad741-fe82-4bac-a7fb-85372bf8ad3a

Mezi klíčové funkce patří:

  • Samoobslužné obnovení sekundárních zálohovaných dat v sekundární oblasti.
  • Možnost kdykoli provádět postupy BCDR pro účely auditu nebo zajištění dodržování předpisů.
  • Vysoká dostupnost zálohovaných dat během částečných nebo úplných výpadků oblastí Azure.

V této verzi Preview Azure Backup podporuje obnovení virtuálních počítačů Azure i disků ze sekundární oblasti.

Návod k povolení této funkce

Další informace a registrace k verzi Preview

Kontakty na podporu

  • Features