Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obnovení virtuálních počítačů Azure mezi oblastmi je teď obecně dostupné

Datum publikování: 17 února, 2021

Azure Backup ukládá zálohovaná data do trezoru služby Recovery Services, jehož výchozím nastavením pro úložiště je geografická redundance. Zálohovaná data v primární oblasti se geograficky replikují do sekundární spárované oblasti Azure. Data replikovaná do sekundární oblasti jsou k dispozici pro obnovení v sekundární oblasti jenom v případě, že Azure deklaruje havárii v primární oblasti. Zákazníci, kteří si tuto funkci aktivují, mohou spustit obnovení v sekundární oblasti kdykoli. Proto se obnovení v sekundárních oblasti řízené zákazníkem dá provést v obou případech, to znamená, když primární oblast je k dispozici nebo je nedostupná.

Verze Preview funkce CRR pro virtuální počítače Azure sice přešla do fáze obecné dostupnosti, ale CRR pro databáze SQL/SAP HANA spuštěné na virtuálních počítačích Azure bude dál ve verzi Preview.

Co je nového

Virtuální počítače Azure připojené k zónám s podporou trezorů CRR

Virtuální počítače Azure připojené k zónám, které jsou zálohované s využitím trezorů RS, u kterých je tato funkce povolená, teď bude možné obnovit v libovolné zóně podle volby zákazníka. Zákaznici tak budou mít možnost nastavit si stejné prostředí nebo dokonce naklonovat virtuální počítače Azure v jiné zóně. Umožní jim to také obnovovat v libovolných zónách mezi oblastmi nebo v sekundární oblasti, pokud mají funkci CRR povolenou. Další informace

Podpora dalších možností virtuálních počítačů Azure

Azure Backup podporuje obnovení mezi oblastmi u všech spravovaných a nespravovaných virtuálních počítačů. Klasické virtuální počítače zůstávají dál nepodporované.

Cíl bodu obnovení sekundární oblasti

V této verzi začínáme v sekundární oblasti s RPO (cíl bodu obnovení) replikace po dobu až 12 hodin, a to přesto, že SLA úložiště pro geografickou replikaci je 15 minut.

Ceny GA stejné jako ceny verze Preview

Vzhledem k tomu, že tato funkce je pro zákazníky požadující provozní kontinuitu a zotavení po havárii (BCDR) klíčová, budeme dál poskytovat stejné ceny pro replikaci RA-GRS (geograficky redundantní úložiště jen pro čtení) ve verzi Preview i ve fázi obecné dostupnosti. Další podrobnosti najdete na stránce s cenami.

Kontrola regionální dostupnosti

Další informace.

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

Související produkty