Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Nově jsou dostupné repliky pro čtení mezi oblastmi v Azure Database for PostgreSQL

Datum publikování: 04 září, 2019

Repliky pro čtení mezi oblastmi, které umožňují horizontální rozšíření kapacity a vyrovnávání zatížení úloh s vysokými nároky na čtení napříč oblastmi Azure, jsou teď obecně dostupné ve službě Azure Database for PostgreSQL. Pro každý hlavní server si můžete vytvořit až pět replik jen pro čtení. Tuto funkci využijete při plánování provozní kontinuita a zotavení po havárii. Regionální dostupnost replik se mezi obdobím Preview a obecnou dostupností změnila. Další informace najdete v dokumentaci k replikám.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features

Související produkty