Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Azure Blob Storage – index objektů blob je k dispozici ve verzi Preview

Datum publikování: 06 května, 2020

Index objektů blob můžete využít k ukládání atributů vícedimenzionálních objektů, které popisují vaše data ve službě Azure Blob Storage, a k jejich dotazování. Index objektů blob je spravovaný sekundární index, který poskytuje nativní možnosti filtrování a správy objektů a umožňuje kategorizovat a vyhledávat data na základě značek atributů, které jsou pro ně nastavené. Tato funkce ulehčuje řešení problémů se správou dat a dotazováním díky podpoře pro všechny typy objektů blob. Můžete tak snadno ukládat a využívat data a klasifikační indexy ve stejné službě, aby se snížila složitost aplikací.

Pokud chcete index objektů blob naplnit, definujte ve vašich datech atributy značek klíč-hodnot, a to buď pro nová data během jejich načítání, nebo pro stávající data, která už jsou uložená ve vašem účtu úložiště. Tyto značky indexu objektů blob se ukládají současně s podkladovými daty objektů blob. Modul indexování objektů blob potom automaticky načte nové značky, indexuje je a vystaví je indexu objektů blob, na který se uživatelé mohou dotazovat. Pomocí webu Azure Portal, rozhraní REST API nebo sad SDK potom můžete zavolat rozhraní API FindBlobsByTags a zadat sadu kritérií. Úložiště objektů blob vrátí filtrovanou sadu výsledků sestávající jenom z objektů blob, které splnily kritéria shody.

Další informace najdete v blogovém příspěvku.

  • Azure Blob Storage
  • Features
  • Services