Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Zónově redundantní úložiště

Datum publikování: 30 března, 2018

Zónově redundantní úložiště Azure, které bylo ve verzi Public Preview, je teď obecně dostupné.  

Zónově redundantní úložiště výrazně zjednodušuje vývoj vysoce dostupných aplikací, a to replikací dat do různých zón dostupnosti. Vkládání a aktualizace dat se napříč těmito zónami dostupnosti provádí synchronně. Můžete tedy pokračovat v operacích čtení a zápisu vašich dat i v případě, že některá ze zón dostupnosti je nedostupná nebo neobnovitelná.

Zóny dostupnosti díky fyzickému oddělení zajišťují izolaci chyb. Každá zóna se skládá z jednoho nebo několika datových center se samostatným napájením, sítí a chlazením. Použití zónově redundantních úložišť zvažujte u aplikací, u kterých se v oblasti Azure vyžaduje vysoce dostupný přístup pro čtení a zápis.

Od 1. června 2018 vstoupí v platnost veřejně dostupné ceny. Až do tohoto data se budou účtovat ceny verze Preview. Další informace o zónově redundantním úložišti, včetně dostupnosti podle oblastí, cen a migrace, najdete v dokumentaci.

  • Účty úložiště

Související produkty