Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Migrace na novou verzi rozhraní API Azure Time Series Insights Gen2

Datum publikování: 28 července, 2020

Nová verze rozhraní API pro Azure Time Series Insights Gen2 (2020-07-31) je obecně dostupná od 16. července 2020 a využívá aktualizovanou syntaxi výrazů časových řad (TSX).

Verze Preview tohoto rozhraní API (2018-11-01-preview) se vyřazuje z provozu, ale bude se dál podporovat až do 31. října 2020. 

Doporučená akce

Nejpozději do 31. října 2020 migrujte uložené dotazy, dotazy Power BI a proměnné modelu Time Series vašeho prostředí společně s libovolnými vlastními nástroji, které volají koncové body rozhraní API, na tuto novou verzi rozhraní API. Projděte si kroky migrace.

Pokud máte nějaké dotazy, odešletežádost o podporu prostřednictvím webu Azure Portal nebo položte dotaz na Microsoft Q&A

  • Azure Time Series Insights
  • Features

Související produkty