NYNÍ K DISPOZICI

Spravovaná instance Azure SQL Database nově vynucuje TLS 1.2 pro odchozí připojení

Datum publikování: 09 března, 2020

V lednu 2020 Microsoft začal vynucovat využití TLS 1.2 pro veškerý interní provoz ve všech službách Azure. U spravovaných instancí Azure SQL Database to mělo za následek vynucení TLS 1.2 pro odchozí připojení využívaná k replikaci a propojená serverová připojení k SQL Serveru.

Vzhledem k tomu, že architektura spravovaných instancí SQL Database využívá různé komponenty, které spolu vzájemně komunikují pomocí protokolu TLS, u verzí SQL Serveru starších než 2016 to mělo za následek přerušení připojení, protože ve výchozím nastavení protokol TLS 1.2 nepodporují. K opravě těchto potíží nainstalujte konkrétní aktualizace, které potom SQL Serveru umožní komunikovat se spravovanou instancí SQL Database pomocí TLS 1.2

Další informace.

  • Azure SQL Database
  • Compliance
  • Security