Funkce šifrování dat Azure Site Recovery bude vyřazena 30. dubna 2022

Datum publikování: 27 února, 2020

Funkce šifrování dat Azure Site Recovery bude vyřazena 30. dubna 2022. Nahradí ji pokročilejší šifrování neaktivních uložených dat pomocí služby Azure Site Recovery, která používá šifrování služby Storage (SSE). Pomocí SSE se data šifrují před tím, než se uloží do úložiště, a dešifrují při načtení, takže po převzetí služeb při selhání do Azure se vaše virtuální počítače spustí ze šifrovaných účtů úložiště, což umožní zlepšit plánovanou dobu obnovení (RTO).

Jak mne to ovlivní?

Po 30. dubnu 2022 všechny virtuální počítače, které pořád používají vyřazené šifrování, přestanou provádět operace převzetí služeb při selhání a nebudou moct používat Azure Site Recovery.

Jaké akce je nutné provést?

Pokud chcete pokračovat v úspěšných operacích převzetí služeb při selhání, vytvořte do 30. dubna 2022 pro dál uvedené virtuální počítače nové zásady replikace.

Pro každý virtuální počítač použijte tento postup:

  1. Zakažte replikaci.
  2. Vytvořte nové zásady replikace.
  3. Povolte replikaci a vyberte účet úložiště s povoleným šifrováním SSE.

Po dokončení počáteční replikace do účtů úložiště s povoleným šifrováním SSE budou vaše virtuální počítače používat šifrování neaktivních uložených dat pomocí Azure Site Recovery.

  • Azure Site Recovery
  • Retirements

Související produkty