Přeskočit navigaci

Azure Media Indexer se vyřazuje z provozu

Datum publikování: 03 října, 2019

V září 2018 jsme oznámili všeobecnou dostupnost řešení Azure Video Indexer. Tato služba využívá funkce služeb Azure Media Analytics, Azure Search a Cognitive Services a umožňuje extrahovat bohatou sadu poznatků na základě strojového učení z různých kanálů vašich souborů médií, které se integrují do jednoho volání a mají sdílenou časovou osu. V rámci této služby poskytujeme integraci s centralizovaným modelem Microsoftu pro převod řeči na text, který je výrazně pokročilejší než model převodu řeči na text služby Indexer.  

Vzhledem k tomu, že služba Video Indexer poskytuje víc funkcí a pokročilých možností v oblasti převodu řeči na text, jazyků, překladů, identifikace mluvčího a podobně, vyřazujeme z provozu tyto služby:

 • Zastaralá služba Azure Media Indexer verze 1 od 1. března 2023 To bylo dříve oznámeno k 1. říjnu 2020.
 • Azure Media Indexer verze 2 Preview od 1. ledna 2020

Jak mne to ovlivní?

Po výše uvedených datech vyřazení z provozu může začít v aplikacích, které jste vyvinuli pomocí služby Media Indexer, docházet k chybách nebo neúspěšném odeslání úloh.

Co bych měl(a) dělat?

Pokud potřebujete řešení, které poskytuje kterékoli z následujících funkcí, budete muset aktualizovat své aplikace tak, aby využívaly funkce služby Azure Video Indexer prostřednictvím rozhraní RESt API Video Indexer verze 2 nebo předvolby Audio Analyzer v rozhraní API Azure Media Services verze 3, a to ještě před datem vyřazení z provozu:

 • Převod řeči na text
 • Tvorba titulků
 • Odvozování tématu
 • Zvukové události
 • Statistiky mluvčích
 • Extrakce klíčových slov a značek
 • Překlad
 • Nebo cokoli dalšího z kompletního seznamu poznatků

Pokud potřebujete jenom funkce převodu řeči na text, aktualizujte své aplikace, aby používaly rozhraní Speech API služby Cognitive Services.  

Pokud jste v cloudu Azure Government, začnou být tyto náhradní možnosti dostupné v nejbližších měsících. 

Přečtěte si další informace o vyřazení služby Azure Media Services z provozu.

 • Media Services
 • Retirements

Související produkty